Apie mus

UAB „Eco unicum“ įsteigta 2010 m. rugsėjo 13 d. Verslo idėją padiktavo besikeičiančios aplinkos sąlygos, didėjantis atsakingas požiūris į ištkelių tausojimą bei socialiai atsakingą verslą, besikeičiantis vartotojų požiūris į ekologiškumą. UAB „Eco unicum“ pagrindinė veikla apima kelias veiklos sritis:

• organinių paukščių mėšlo trąšų gamyba (granulės; miltai; skysta produkcija)

• kuro granulių gamyba

• komposto iš paukščių mėšlo gamyba

2013 m. UAB „Eco unicum“ įgyvendino projektą „Nepavojingų atliekų šalinimo ir šalutinių produktų paskesniam naudojimui gamybos technologijos įdiegimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų. Įmonė įsigijo itin pažangią, modernią technologinę liniją, kuri leidžia gaminti konkurencingą, kokybišką, ekologišką, be patogenų ir ligų sukėlėjų produkciją, kuri išlaiko visas natūralias veikliąsias medžiagas, atkuria nualintą dirvožemį, gausina derlių bei jo kokybę. Įmonė aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos mokslo institucijomis ir ūkininkais organinės produkcijos gamybos tobulinimo srityje.

logo_erpfnnnnnnnnUAB „Eco unicum“2015 m. sausio 20 d. pabaigė įgyvendinti projektą „Skystos organinės mineralinės NPK trąšos gamyba iš paukščių mėšlo“. Projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-SD-240. Visus tyrimus, susijusius su naujo produkto kūrimu, bandymais atliko LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija ir Atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro Agrobiologijos laboratorija (LAMMC, Žemdirbystės institutas). Šio projekto įgyvendinimas leis įmonei pradėti masinę gamybą skystos organinės trąšos, praturtintos mineralinėmis medžiagomis ir adaptuotos Lietuvos žemės ūkiui. Projektas buvo įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.